Mag een partner van een ZZP’er een vergoeding krijgen voor het meewerken?  0 240

meewerkaftrek

Veel zelfstandigen zonder personeel staan er niet helemaal alleen voor. Vaak is een partner bereid om wat ondersteunende taken voor het bedrijf uit te voeren. De vraag is echter of hij of zij deze werkzaamheden volledig gratis moet uitvoeren of dat hier een regeling voor is. Mag een partner van een ZZP’er een vergoeding krijgen voor het meewerken? In dit artikel vertellen we je er alles over. 

Neem jij als ZZP’er je werk mee naar huis? Dit klinkt héél negatief, veel mensen zijn immers van mening dat je privé en werk gescheiden moet houden. Bij ZZP’ers is dit vaak letterlijk niet mogelijk. Veel ZZP’ers werken zelfs vanuit huis. Vaak wordt het bedrijf gerund in samenspraak met een eventuele partner en zal deze partner ook een bijdrage leveren aan het bedrijfsproces. Dit hoeft niet volledig gratis te worden uitgevoerd. De Belastingdienst heeft hier een aftrekpost voor.  

Wat is meewerkaftrek?

Als je een (fiscale) partner hebt die onbetaald meewerkt in jouw bedrijf, kun je aanspraak maken op meewerkaftrek. Meewerkaftrek is een aftrekpost van de belasting waarop je aanspraak maakt als je voldoet aan een aantal criteria. De hoogte van de meewerkaftrek is afhankelijk van de winst en het aantal uren dat je partner actief is in je bedrijf. 

Deze laatste voorwaarde geeft het belang aan van een sluitende urenregistratie. Hierin moet je niet alleen aantoonbaar maken hoeveel uren per kalenderjaar je zelf actief bent in je bedrijf, maar ook de hoeveelheid uren dat je partner met je meewerkt weergeven. Deze uren moeten op een duidelijke manier inzichtelijk worden gemaakt. 

De eisen om in aanmerking te komen voor meewerkaftrek

De Belastingdienst heeft een aantal eisen opgesteld, waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen voor meewerkaftrek:

  • De ZZP’er moet als ondernemer gezien worden door de Belastingdienst.
  • De ZZP’er moet zelf voldoen aan het urencriterium van 1225 in het bedrijf werkzame uren per kalenderjaar.
  • De fiscale partner van de ZZP’er werkt minstens 525 uur per jaar in de onderneming, met een maximale vergoeding van 5.000 euro.
  • De fiscale partner mag niet bij de ZZP’er in loondienst zijn, de Belastingdienst mag géén fictief dienstverband constateren.

Het is overigens niet zo dat je alle gewerkte uren van je partner mag meetellen als gewerkte uren binnen je bedrijf. Alleen de uren die gemaakt zijn voor ondersteunende werkzaamheden en ongebruikelijke werkzaamheden ter bevordering van het aangaan van een samenwerkingsverband worden geteld. 

Percentages die afgetrokken mogen worden

Zoals de naam “meewerkaftrek” al aangeeft, is er géén sprake van een direct salaris voor de fiscale partner, maar van percentages die afgetrokken mogen worden van de winst, zodat hier minder belasting over moet worden afgedragen. Ook je partner hoeft hier géén belasting over te betalen. 

De hoogte van het percentage hangt af van de hoeveelheid uren dat een partner, onder de bovengenoemde voorwaarden, actief is in het bedrijf. Het onderstaande schema wordt hierbij aangehouden:

  • van 0 uur tot 525 uur: geen aftrek
  • van 525 uur tot 875 uur: 1,25%
  • van 875 uur tot 1.225 uur: 2,00%
  • van 1.225 uur tot 1.750 uur: 3,00%
  • van 1.750 uur en meer: 4,00% 

Verschil tussen meewerkaftrek en partnervergoeding

De meewerkaftrek is onderdeel van de ondernemersaftrek. Dit belastingvoordeel is overigens géén partnervergoeding. Het verschil tussen meewerkaftrek en partnervergoeding is te vinden in de bedrijfsvorm. Meewerkaftrek is een ondernemersvoordeel voor ZZP’ers. Als je een partner hebt die met je meewerkt als je een BV of NV hebt is er sprake van een partnervergoeding. In dit geval is er sprake van een dienstverband. Dit is bij meewerkaftrek dus niet het geval. Een partner van een ZZP’er zal dus minimaal een indirecte vergoeding kunnen krijgen voor het meewerken in het bedrijf.

Previous ArticleNext Article

Geef een reactie

Waar moet een boekhoudprogramma aan voldoen? 0 309

Naast het werken aan je main business is het bijhouden van je administratie een van de belangrijkste taken als ondernemer. Als je dit zelf doet, kun je niet zonder een geschikt boekhoudprogramma. In dit artikel gaan we dieper in op de punten waar boekhoudsoftware  aan moet voldoen voor ondernemers. Er zijn immers zeer veel boekhoudpakketten waarvoor je kunt kiezen en niet iedere software is even geschikt.

Boekhouding zelf doen of uitbesteden?

Voor veel ondernemers is het bijhouden van de administratie een vervelend klusje. Het runnen van hun bedrijf heeft uiteraard prioriteit en omdat ze er vaak alleen voorstaan is de boekhouding een taak dat even in de avond of in de weekenden “moet” worden uitgevoerd. Daarbij speelt niet alleen de factor tijd een rol maar ook kennis. Het bijhouden van de administratie, en vooral de (regelmatig veranderende) eisen die de Belastingdienst hier aan stelt, vereist ook wat financiële kennis van de ondernemer.

De bovenstaande twee factoren spelen bij veel ondernemers een belangrijke rol bij de keuze of ze de boekhouding zelf willen doen of dit liever uitbesteden aan een boekhouder. Deze laatste optie is om praktische reden vaak verleidelijk maar kostentechnisch misschien een minder interessante keuze.

Gebruik maken van een boekhouder en een boekhoudprogramma

Voordat we dieper ingaan op de praktische kant is het goed om even kostentechnisch dieper  in te gaan of het in de arm nemen van een boekhouder een interessante optie is. Het is goed om je te realiseren dat de kosten die boekhouders in rekening brengen afhankelijk zijn van de intensiteit van de ondersteuning. Het verschil is heel eenvoudig weer te geven. Als jij als ondernemer ieder kwartaal een zak met bonnetjes over het bureau van de accountant uitstort en hierbij de opdracht geeft om dit uit te zoeken, zal deze persoon jou in ruil zijn factuur geven met hierop een flink bedrag vermeld.

Op het moment dat jij de administratie op een keurige manier (lees: overzichtelijk) digitaal toestuurt en de boekhouder de opdracht geeft om de belastingaangifte te verzorgen, zal deze persoon hier veel minder tijd aan kwijt zijn en jou een rekening sturen waarop een veel kleiner bedrag staat. Deze bovenstaande voorbeelden zijn uitersten maar komen wel uit de praktijk. Als de eerste optie het dichtst bij jouw werkwijze staat, stop dan met lezen van dit artikel. Dan heb je geen boekhoudprogramma nodig.

In het andere geval heb je wel digitale boekhoudsoftware nodig om je administratie aan te leveren ondanks dat je gebruik maakt van de diensten van een boekhouder. Veel boekhouders werken immers direct vanuit dit programma. Zij kunnen dan van afstand inloggen en daaruit hun werkzaamheden (zoals het uitvoeren van controles en het verzorgen van de belastingaangiftes) kunnen voldoen. Uiteraard moet je hun hiervoor toestemming geven.

Waarom de keuze voor boekhoudsoftware een keuze voor de langere termijn is

Als je een keuze gaat maken om boekhoudsoftware aan te schaffen, realiseer je dan dat dit een keuze is voor langere termijn. Het overzetten van je administratie is uiteraard wel mogelijk maar is niet altijd even praktisch. Er zijn boekhoudpakketten waar je iedere post stap voor stap over moet zetten op je nieuwe voorziening. Dat is zeker wel iets waar je rekening mee moet houden bij het maken van je keuze.