Mag een partner van een ZZP’er een vergoeding krijgen voor het meewerken?  0 299

meewerkaftrek

Veel zelfstandigen zonder personeel staan er niet helemaal alleen voor. Vaak is een partner bereid om wat ondersteunende taken voor het bedrijf uit te voeren. De vraag is echter of hij of zij deze werkzaamheden volledig gratis moet uitvoeren of dat hier een regeling voor is. Mag een partner van een ZZP’er een vergoeding krijgen voor het meewerken? In dit artikel vertellen we je er alles over. 

Neem jij als ZZP’er je werk mee naar huis? Dit klinkt héél negatief, veel mensen zijn immers van mening dat je privé en werk gescheiden moet houden. Bij ZZP’ers is dit vaak letterlijk niet mogelijk. Veel ZZP’ers werken zelfs vanuit huis. Vaak wordt het bedrijf gerund in samenspraak met een eventuele partner en zal deze partner ook een bijdrage leveren aan het bedrijfsproces. Dit hoeft niet volledig gratis te worden uitgevoerd. De Belastingdienst heeft hier een aftrekpost voor.  

Wat is meewerkaftrek?

Als je een (fiscale) partner hebt die onbetaald meewerkt in jouw bedrijf, kun je aanspraak maken op meewerkaftrek. Meewerkaftrek is een aftrekpost van de belasting waarop je aanspraak maakt als je voldoet aan een aantal criteria. De hoogte van de meewerkaftrek is afhankelijk van de winst en het aantal uren dat je partner actief is in je bedrijf. 

Deze laatste voorwaarde geeft het belang aan van een sluitende urenregistratie. Hierin moet je niet alleen aantoonbaar maken hoeveel uren per kalenderjaar je zelf actief bent in je bedrijf, maar ook de hoeveelheid uren dat je partner met je meewerkt weergeven. Deze uren moeten op een duidelijke manier inzichtelijk worden gemaakt. 

De eisen om in aanmerking te komen voor meewerkaftrek

De Belastingdienst heeft een aantal eisen opgesteld, waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen voor meewerkaftrek:

  • De ZZP’er moet als ondernemer gezien worden door de Belastingdienst.
  • De ZZP’er moet zelf voldoen aan het urencriterium van 1225 in het bedrijf werkzame uren per kalenderjaar.
  • De fiscale partner van de ZZP’er werkt minstens 525 uur per jaar in de onderneming, met een maximale vergoeding van 5.000 euro.
  • De fiscale partner mag niet bij de ZZP’er in loondienst zijn, de Belastingdienst mag géén fictief dienstverband constateren.

Het is overigens niet zo dat je alle gewerkte uren van je partner mag meetellen als gewerkte uren binnen je bedrijf. Alleen de uren die gemaakt zijn voor ondersteunende werkzaamheden en ongebruikelijke werkzaamheden ter bevordering van het aangaan van een samenwerkingsverband worden geteld. 

Percentages die afgetrokken mogen worden

Zoals de naam “meewerkaftrek” al aangeeft, is er géén sprake van een direct salaris voor de fiscale partner, maar van percentages die afgetrokken mogen worden van de winst, zodat hier minder belasting over moet worden afgedragen. Ook je partner hoeft hier géén belasting over te betalen. 

De hoogte van het percentage hangt af van de hoeveelheid uren dat een partner, onder de bovengenoemde voorwaarden, actief is in het bedrijf. Het onderstaande schema wordt hierbij aangehouden:

  • van 0 uur tot 525 uur: geen aftrek
  • van 525 uur tot 875 uur: 1,25%
  • van 875 uur tot 1.225 uur: 2,00%
  • van 1.225 uur tot 1.750 uur: 3,00%
  • van 1.750 uur en meer: 4,00% 

Verschil tussen meewerkaftrek en partnervergoeding

De meewerkaftrek is onderdeel van de ondernemersaftrek. Dit belastingvoordeel is overigens géén partnervergoeding. Het verschil tussen meewerkaftrek en partnervergoeding is te vinden in de bedrijfsvorm. Meewerkaftrek is een ondernemersvoordeel voor ZZP’ers. Als je een partner hebt die met je meewerkt als je een BV of NV hebt is er sprake van een partnervergoeding. In dit geval is er sprake van een dienstverband. Dit is bij meewerkaftrek dus niet het geval. Een partner van een ZZP’er zal dus minimaal een indirecte vergoeding kunnen krijgen voor het meewerken in het bedrijf.

Previous ArticleNext Article

Geef een reactie