BTW factureren en afdragen 0 260

BTW

De term BTW speelt een belangrijk onderdeel in ons dagelijks leven, zonder dat we dit eigenlijk in de gaten hebben. Op de prijskaartjes in winkels en op internet, worden in de meeste gevallen de prijzen mét BTW gecommuniceerd waardoor we eigenlijk geen enkel idee hebben hoeveel BTW we maandelijks als consument afdragen. Deze bewustwording wordt anders als je een onderneming start. Daarom in dit artikel alles over BTW factureren en afdragen..  

Wat is BTW? 

Even terug naar de schoolbanken: BTW staat voor belasting toegevoegde waarde en wordt ook wel omzetbelasting genoemd. Het is een indirecte belasting die de overheid heft over goederen en diensten. Jij bent als ondernemer “de indirecte schakel”. Jij int deze belastingen voor de overheid door dit door te berekenen in je prijs en zorgt dat dit geld ook daadwerkelijk bij de overheid terecht komt.

Als je als ondernemer ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel krijg je een BTW nummer. Dit nummer moet je verplicht vermelden op je factuur om te bewijzen dat je ondernemer bent. Je bent bijna altijd verplicht om voor een transactie in het binnenland btw te rekenen. 

Hoe hoog is het BTW tarief?

Nederland kent 3 BTW tarieven:

  • Het 21% tarief;
  • Het 9% tarief;
  • Het 0% tarief.

Het 21% tarief komt het meeste voor. Dit is immers het standaard tarief op de meeste goederen en diensten uit de meeste branches. 

Het 9% tarief kennen we ook als het verlaagd tarief. Dit is een tarief voor goederen en diensten die volgens de overheid betaalbaar moeten zijn voor iedereen. Een goed voorbeeld hiervan zijn medicijnen.

Het 0% tarief is voor transacties die je sluit met ondernemers in het buitenland.

Het BTW bedrag reken je bovenop je vraagprijs voor je producten of diensten. Een vraagprijs van € 100,=  exclusief btw heeft dus een factuurprijs van € 121,= inclusief BTW.

Verplichting om BTW te vermelden op facturen en in offertes

Wat veel startende ondernemers niet weten is dat je verplicht bent om een bedrag inclusief BTW op je offerte te vermelden. Er zijn branches waarin er veel aanbieders zijn die de voorkeur eraan geven om een prijs exclusief BTW te vermelden (zoals in de makelaardij regelmatig gebeurt), maar dat mag volgens de wet niet. Consumenten moeten altijd in hun offerte een bedrag zien, dat uiteindelijk in rekening worden gebracht. De zin:” dit bedrag is exclusief BTW” volstaat wettelijk niet. 

Niet vergeten: BTW aangifte op tijd uitvoeren!

Een belangrijk onderdeel van het ondernemerschap is de BTW aangifte. Dit wordt zowel de Btw-aangifte, aangifte omzetbelasting of kwartaalaangifte genoemd. Dit doe je op de site van Belastingdienst. Vanaf het moment dat je ingeschreven staat bij de KvK, moet je dit periodiek doen. De meeste ondernemers doen per kwartaal hun aangifte. De uitzonderingen hierop zijn de hele grote ondernemingen die meer dan € 15.000,- euro per kwartaal aan BTW betalen. Deze ondernemingen moeten maandelijks hun BTW aangifte uitvoeren.

In deze aangifte geef je op hoeveel BTW je gefactureerd hebt in het afgelopen kwartaal en maakt dat (met een vermelding van het betalingskenmerk) over op de rekening van de belastingdienst. Let op! je krijgt hier geen herinnering of acceptgiro van. Hier moet je zelf aan denken! Al bij een betaling die één dag te laat is, kun je een boete verwachten. Je zal de eerste beginnende ondernemer niet zijn en ook niet de laatste…..

Previous ArticleNext Article

Geef een reactie

Waar moet een boekhoudprogramma aan voldoen? 0 309

Naast het werken aan je main business is het bijhouden van je administratie een van de belangrijkste taken als ondernemer. Als je dit zelf doet, kun je niet zonder een geschikt boekhoudprogramma. In dit artikel gaan we dieper in op de punten waar boekhoudsoftware  aan moet voldoen voor ondernemers. Er zijn immers zeer veel boekhoudpakketten waarvoor je kunt kiezen en niet iedere software is even geschikt.

Boekhouding zelf doen of uitbesteden?

Voor veel ondernemers is het bijhouden van de administratie een vervelend klusje. Het runnen van hun bedrijf heeft uiteraard prioriteit en omdat ze er vaak alleen voorstaan is de boekhouding een taak dat even in de avond of in de weekenden “moet” worden uitgevoerd. Daarbij speelt niet alleen de factor tijd een rol maar ook kennis. Het bijhouden van de administratie, en vooral de (regelmatig veranderende) eisen die de Belastingdienst hier aan stelt, vereist ook wat financiële kennis van de ondernemer.

De bovenstaande twee factoren spelen bij veel ondernemers een belangrijke rol bij de keuze of ze de boekhouding zelf willen doen of dit liever uitbesteden aan een boekhouder. Deze laatste optie is om praktische reden vaak verleidelijk maar kostentechnisch misschien een minder interessante keuze.

Gebruik maken van een boekhouder en een boekhoudprogramma

Voordat we dieper ingaan op de praktische kant is het goed om even kostentechnisch dieper  in te gaan of het in de arm nemen van een boekhouder een interessante optie is. Het is goed om je te realiseren dat de kosten die boekhouders in rekening brengen afhankelijk zijn van de intensiteit van de ondersteuning. Het verschil is heel eenvoudig weer te geven. Als jij als ondernemer ieder kwartaal een zak met bonnetjes over het bureau van de accountant uitstort en hierbij de opdracht geeft om dit uit te zoeken, zal deze persoon jou in ruil zijn factuur geven met hierop een flink bedrag vermeld.

Op het moment dat jij de administratie op een keurige manier (lees: overzichtelijk) digitaal toestuurt en de boekhouder de opdracht geeft om de belastingaangifte te verzorgen, zal deze persoon hier veel minder tijd aan kwijt zijn en jou een rekening sturen waarop een veel kleiner bedrag staat. Deze bovenstaande voorbeelden zijn uitersten maar komen wel uit de praktijk. Als de eerste optie het dichtst bij jouw werkwijze staat, stop dan met lezen van dit artikel. Dan heb je geen boekhoudprogramma nodig.

In het andere geval heb je wel digitale boekhoudsoftware nodig om je administratie aan te leveren ondanks dat je gebruik maakt van de diensten van een boekhouder. Veel boekhouders werken immers direct vanuit dit programma. Zij kunnen dan van afstand inloggen en daaruit hun werkzaamheden (zoals het uitvoeren van controles en het verzorgen van de belastingaangiftes) kunnen voldoen. Uiteraard moet je hun hiervoor toestemming geven.

Waarom de keuze voor boekhoudsoftware een keuze voor de langere termijn is

Als je een keuze gaat maken om boekhoudsoftware aan te schaffen, realiseer je dan dat dit een keuze is voor langere termijn. Het overzetten van je administratie is uiteraard wel mogelijk maar is niet altijd even praktisch. Er zijn boekhoudpakketten waar je iedere post stap voor stap over moet zetten op je nieuwe voorziening. Dat is zeker wel iets waar je rekening mee moet houden bij het maken van je keuze.