Als ondernemer vrijwillig een WIA-uitkering afsluiten 0 283

Als ondernemer vrijwillig een WIA-uitkering afsluiten

Een steeds groter deel van de Nederlandse beroepsbevolking, is actief als ondernemer. Het afgelopen decennium is vooral het aantal zzp’ers sterk toegenomen. Volgens de KvK waren er op 1 januari 2023 meer dan 1,6 miljoen zelfstandig ondernemers zonder personeel. Dat is zeventien procent van de werkzame beroepsbevolking. Het aantal zzp’er is de afgelopen tien jaar gegroeid met maar liefst 84 procent. Hoewel als zelfstandige werken onder andere het voordeel van meer  vrijheid heeft, zijn er ook nadelen aan verbonden. Zo zijn zzp’ers niet verzekerd in geval van (langdurige) ziekte of arbeidsongeschiktheid. Ze kunnen zich hier wel vrijwillig voor kun verzekeren.

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering volgens pensioenakkoord uitgesteld

Er is dus een groeiend aantal mensen zonder verzekering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Omdat zij in die situatie direct inkomsten mislopen neemt het aantal mensen toe dat in financiële problemen kan komen. Om de kans hierop te verkleinen, is in het pensioenakkoord in 2019 afgesproken dat ondernemers zich zullen moeten gaan verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Vorig jaar werd echter bekend dat de invoering van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) problemen oplevert en nog jaren zal duren.

Wat houdt de vrijwillige WIA-verzekering in?

Maar vrijwillig een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid afsluiten is zeker geen overbodige luxe. Ondernemers kunnen bij een commerciële partij zoals een verzekeraar een AOV afsluiten, of een vrijwillige WIA-uitkering bij het UWV. De WIA-uitkering biedt een inkomen nadat een ondernemer twee jaar lang vanwege een ziekte of handicap niet of minder heeft kunnen werken.

De WIA-uitkering bestaat eigenlijk uit twee verschillende uitkeringen. Enerzijds betreft het de WGA, Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Deze uitkering is voor mensen die nu of in de toekomst nog wel of deels kunnen werken. Anderzijds gaat het om de IVA -uitkering, Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Deze is voor mensen die nu niet meer kunnen werken en dat in de toekomst ook naar verwachting niet meer kunnen.

Meer over de premie en hoogte van een WIA-uitkering

Meer over de premie en hoogte van een WIA-uitkering

Met het vrijwillig afsluiten van een WIA-verzekering, verzekert iemand een bepaald dagloon. Dit is gebaseerd op de inkomsten die iemand misloopt bij langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid. Het maximale te verzekeren dagloon is voor 2023 vastgesteld op 256,54 euro. Er geldt een maximaal maandbedrag van 5.579,75 euro en maximaal jaarbedrag van 66.956,94 euro. De premie die een ondernemer betaalt bij het vrijwillig afsluiten van een WIA-uitkering is afhankelijk van het te verzekeren dagloon en het aantal werkdagen per maand.

Meer vrijwillige verzekeringen van het UWV

Ondernemers die graag financiële zekerheid willen, kunnen zich voor diverse zaken vrijwillig verzekeren bij het UWV. Naast de WIA-uitkering gaat het onder meer om een ziektewetverzekering, WAO-verzekering en WW-verzekering.

Previous ArticleNext Article

Geef een reactie