3 tips om verzuim te verminderen 0 90

3 tips om verzuim te verminderen

Het is een van de grootste hoofdpijndossiers voor werkgevers: ziekteverzuim van werknemers. Je neemt geen mensen in dienst om ze vervolgens te moeten doorbetalen als ze niet komen werken en vervolgens ook nog eens vervanging voor ze te moeten regelen. Maar de simpele realiteit is dat iedereen ziek kan worden, jezelf inclusief. Hoe vaak en hoe lang dat gebeurt, is echter wel iets waar aandacht aan besteed kan worden, omdat daar wellicht met gerichte aandacht en de juiste investeringen wat invloed op uitgeoefend kan worden. Op die manier kun je immers dat vervelende verzuim verminderen, en dat is natuurlijk voor iedere werkgever het wenselijke scenario. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? We geven in dit artikel drie tips om verzuim te verminderen.

Gecertificeerde arbodienst goed benutten

Als bedrijf met werknemers ben je verplicht om gebruik te maken van de diensten van een bedrijfsarts of een gecertificeerde arbodienst. Een arbodienst kan op verschillende manieren helpen om verzuim te verminderen. Zo kunnen ze ondersteuning bieden bij het opstellen en implementeren van een effectief arbobeleid, inclusief het uitvoeren van risicoanalyses. Ook kunnen ze adviseren over preventieve maatregelen om werkgerelateerde gezondheidsproblemen te voorkomen. Daarnaast kan een arbodienst een rol spelen bij het signaleren van vroegtijdige tekenen van deze adresseren, waardoor langdurig verzuim kan worden voorkomen. Medewerkers die al verzuimen ontvangen van de arbo arts begeleiding in hun re-integratieproces in de vorm van het opstellen van re-integratieplannen, het regelmatig evalueren van de voortgang en het adviseren over passende aanpassingen op de werkplek om terugkeer naar werk te vergemakkelijken. Ook zo kan het verzuim ingekort worden.

Werkplekonderzoek

Voor het voorkomen van verzuim is het essentieel dat er met aandacht gekeken wordt naar gezondheid, ergonomie en veiligheid op de werkplek. Ook hier kan een gecertificeerde arbodienst je mee helpen. Zij kunnen een werkplekonderzoek uitvoeren bij je bedrijf. Een arbeidsexpert komt dan langs om te kijken hoe ergonomisch de werkomgeving binnen jouw bedrijf of een bepaalde afdeling is. Daarvoor maakt hij gebruik van een specifieke vragenlijst. Er kan ook gekeken naar de situatie van een bepaalde werknemer, waarbij naast ergonomie gekeken wordt naar de fysieke belastbaarheid van de werknemer, de al dan niet aanwezige klachten en de psychosociale omstandigheden van de werknemer. Een arbodienst kan daarnaast ook medewerkers en werkgevers voorlichting en training geven over gezondheid, ergonomie en veiligheid op de werkplek, waardoor de bewustwording wordt vergroot en eventueel risicovol gedrag wordt verminderd.

Oog hebben voor stressvolle factoren

Oog hebben voor stressvolle factoren

Wat werkgerelateerde klachten betreft, kan een verkeerde zithouding of tiltechniek zeker voor verzuim zorgen. Onderschat echter niet de mogelijke psychische oorzaken van verzuim. Als werkgever heb je weinig invloed op de omstandigheden van de werknemer buiten het werk om, hoewel je er wel in kunt meedenken om het leven makkelijker te maken voor je medewerker. Maar op de omstandigheden op de werkvloer heb je wel degelijk invloed. Stress is een notoire veroorzaker van psychische (en fysieke!) klachten, evenals de effecten van professionele stagnatie en persoonlijke miskenning. Als werkgever is het mede aan jou om te zorgen dat je werknemers tevreden en gelukkig zijn in hun werk. Het managen van de werkdruk is een belangrijke factor daar in, maar ook het oog hebben voor de persoonlijke ontwikkeling en behoeftes van werknemers. Daarnaast is het belangrijk om pestgedrag en uitsluiting op de werkvloer te signaleren en tijdig de kop in te drukken, en zeker ook om arbeidsconflicten zo snel mogelijk op te lossen.

Eén ding is zeker: laat verzuim niet gewoon maar op zijn beloop, want het kan je handen vol geld en andere ongemakken bezorgen. Verzuim is voor niemand een prettige situatie, ook niet voor de werknemer. Die voelt zich liever fysiek goed en gelukkig in zijn of haar werk. Het is belangrijk om dat te beseffen. Dit zijn dan ook zaken om aandacht aan te besteden en in te blijven investeren. Alleen dan kun daadwerkelijk een bijdrage leveren aan het verminderen van verzuim.

Previous ArticleNext Article

Geef een reactie