Reviews

Laat reviews voor je werken!

Veel freelancers onderschatten de waarde van reviews. Reviews kunnen eigenlijk gezien worden als gratis reclame die verzorgd wordt door jouw opdrachtgevers. Je kunt het gerust zien als machtig wapen die je kunt inzetten om jouw expertise te tonen en waarbij je unique selling points op de meest perfecte manier worden verspreid. Hierdoor kunnen deze reviews helpen bij de groei van jouw bedrijf en zelfs de wat kritische reviews kunnen waardevol zijn!  

Situatie uit de praktijk

De volgende situatie is herkenbaar voor iedereen: 

Je bent in een voor jou onbekende plaats en je wilt wat gaan eten. Wat doe je? Net als veel andere mensen zul je het internet (lees: Google) opgaan om op zoek te gaan naar het geschikte restaurant. Uiteraard krijg je meerdere opties op je scherm en heb je een keuzemogelijkheid, welke optie kies je? De kans is groot dat reviews van bezoekers een belangrijke rol zullen spelen in je keuze. Als er een restaurant tussen zit met hele goede beoordelingen, dan is de kans groot dat je daar naar binnen gaat. Dit geeft exact dé waarde van deze reviews aan. Je kunt deze voor je laten werken!  

Hoe jij reviews voor je kunt laten werken!

Het bovenstaande voorbeeld heeft betrekking op een restaurant, maar je zult ongetwijfeld begrijpen dat reviews kunnen werken voor bedrijven in iedere branche. Wist je dat ongeveer driekwart van de mensen zich laten beïnvloeden door meningen van anderen bij het nemen van beslissingen. Dit is ook zeker het geval bij beslissingen om met een freelancer samen te werken. Hoe gaaf zou het zijn dat je op basis van oordelen van anderen bijna vanzelf aan nieuwe opdrachtgevers kunt komen? Makkelijker kun je de opdrachten niet binnen halen en een groei doormaken. Laat reviews dus voor je werken!    

Je kunt zelf wel aangeven dat je de beste optie bent, maar wie kan dit beter ervaren dan de gebruiker zelf? Je hebt diverse mogelijkheden om je hiermee te profileren. Als je veel volgers hebt op social media, is dat een uitstekende keuze. Een andere optie is je website, waarbij je kunt kiezen voor de cijfermatige waardering of door het plaatsen van een met woorden onderbouwde waarderingen. Vraag je opdrachtgevers om een beoordeling te schrijven, sterren uit te delen of te liken.    

Benut de kracht van reviews

Het benutten van de kracht van reviews kan onderdeel zijn van influencer marketing marketingactiviteiten. Deze methode is gericht op het inzetten van mensen (je opdrachtgevers) om een invloed uit te oefenen op een beslissing van je doelgroep. Je speelt op deze manier in op de sociale bevestiging, hetgeen zoals aangegeven een belangrijke rol speelt in het beslissing patroon van een persoon. Als veel mensen immers enthousiast zijn, dan moet het wel goed zijn! Dit is zeker geen marketing techniek dat voorbehouden is aan grote bedrijven. Ook een freelancer die een opdrachtgever om een review vraagt kan hierdoor groeien met het bedrijf.

Reviews als nuttige informatievoorziening 

Wist je dat je reviews ook kunt gebruiken als nuttige informatievoorziening?

Je krijgt immers zeer interessante informatie uit eerste hand over hoe een opdrachtgever jouw aanbod ervaart. Denk daarbij aan:

 • Tevredenheid van de opdrachtgever;
 • Loyaliteit;
 • Welke unique selling points het meest gewaardeerd worden en welke minder opvallen;
 • Waar je verbeterpunten liggen (leermomenten).
ZZP'ers inzetten bij staking

Mag een werkgever ZZP’ers inzetten als vervanging van stakend personeel?

Steeds meer werknemers besluiten door middel van stakingsacties hun wensen extra kracht bij te zetten. Zowel een deel van de bevolking als de werkgever zelf is hiervan het slachtoffer. Veel ondernemende ZZP’ers zien wel kansen in deze acties. De vraag is echter of een werkgever ZZP’ers mag inzetten als vervanging van stakend personeel. 

In steeds meer branches worden er regelmatig stakingsacties georganiseerd. Een stakingsactie wordt ingezet om een bepaalde onvrede te uiten of een of meer wensen (lees: eisen) kracht bij te zetten. Dit heeft vaak betrekking op de hoogte van het salaris, de hoeveelheid vrije dagen of een zeer hoge werkdruk. Stakingsacties komen veelvuldig voor bij CAO onderhandelingen of op het moment dat de onvrede als onacceptabel wordt ervaren. Hiermee wordt de druk opgevoerd voor de werkgever.

Regels voor een staking 

Volgens het Europees Sociaal Handvest heeft een werknemer het recht om in staking te gaan. Er zijn wel regels aan een staking verbonden. Een van de regels is dat het doel van de staking reëel moet zijn. Een georganiseerde staking wordt van te voren aangekondigd. Dit is niet het geval bij een spontane (wilde) staking of de stiptheidsacties. 

Zowel de werkgever als de doelgroep zijn dus op de hoogte van de overlast die eraan komt. Dit zijn dan ook de voornaamste slachtoffers van de staking. De doelgroep kan géén gebruik maken van de betreffende dienstverlening, de werkgever heeft geen medewerkers meer. Veel ZZP’ers zien hier echter wel kansen in…….

Mag een werkgever ZZP’ers inzetten als vervanging van stakend personeel?

Veel mensen vragen zich af of een werkgever waar mogelijk ZZP’ers mag inzetten als vervanging van stakend personeel. Op deze manier kan (een gedeelte) van het acuut personeelstekort direct opgelost worden en zal de bevolking veel minder het slachtoffer zijn van deze acties. Als een staking van te voren wordt aangekondigd, zou deze optie toch mogelijk moeten zijn. 

Dit is echter niet het geval, ondanks dat het in theorie wellicht mogelijk is om ZZP’ers in te zetten als vervanging van vast personeel bij staking. In deze situatie treedt de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) in werking. Hierin staat beschreven dat een werkgever géén uitzendkrachten, freelancers of ZZP’ers in mag zetten om stakende personeelsleden op te vangen. Dit wordt ook wel het “onderkruipersverbod” genoemd. Het doel van dit verbod is om te voorkomen dat door het inzetten van tijdelijk personeel het effect van de staking wordt weggenomen. 

Kansen voor ZZP’ers bij een stakingsperiode

Een staking is voor een werkgever vanzelfsprekend géén gewenste situatie. Een werkgever staat immers onder druk omdat hij of zij niet meer de verplichtingen naar de afnemers kan nakomen en deze situatie niet mag ondervangen door de inzet van ZZP’ers. Ondanks dat zijn er kansen voor ZZP’ers bij een stakingsperiode. Een bedrijf dat bijvoorbeeld “slachtoffer” is van een opgelopen staking, zal vaak extra hulp kunnen gebruiken om de achterstand in te halen. Vanzelfsprekend is dit een kans voor de ZZP’ers. 

Daarnaast kan de inzet van de staking interessant zijn voor ZZP’ers. Vaak is een onacceptabele werkdruk de inzet van de staking. Ook in het verlagen van de werkdruk van vast personeel kan de inzet van ZZP’ers van grote betekenis zijn.

Hoe kom je aan klanten?

Hoe kom je als ondernemer aan klanten?

Het is een dilemma waar veel (beginnende) zelfstandigen zonder personeel mee zitten: hoe kom je als ondernemer aan klanten? Dit is wel één van de meest belangrijke onderdelen van je bedrijfsvoering. Dit bepaalt immers hoe dik je boterham belegd wordt. Je opdrachtgevers zijn de aorta van je bedrijf. Hierop zal je je volledige bedrijfsvoering op hebben ingericht. Het is daarom ook wel belangrijk dat je klantenstroom dusdanig groot is dat je hier voldoende inkomsten uit kunt genereren. Als je op internet kijkt, zie je dat hier diverse mogelijkheden voor zijn. Hieruit zou je kunnen opmaken dat je keuze genoeg hebt, maar als iedereen dezelfde weg bewandeld, wordt het moeilijker om op te vallen in de massa. Gelukkig zijn er meer wegen naar succes. 

Als ondernemer gebruik maken van crowdsourcing

Je kunt natuurlijk als ondernemer gebruik maken van crowdsourcing. Bij crowdsourcing maken bedrijven gebruik van kennis, kunde en creativiteit van anderen (vaak ondernemers) om bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Deze aanbesteding vindt meestal online plaats via speciaal hiervoor ingerichte websites of online communities. Op dit platform kunnen diverse aanbieders (opdrachtgevenden en uitvoerenden) elkaar treffen en wordt dan ook gebruikt als een soort “meetingpoint”. Je hebt dus als beginnend ondernemer niet de volledige invloed op je succes als je gebruik maakt van deze methode. Het is echter wél een uitstekend platform om ervaring op te doen of een portfolio op te bouwen.

Gebruik van reviews om meer klanten te krijgen als ondernemer 

Het opgebouwde portfolio kun je gebruiken als “wapen” op je website of social media accounts. Dit wapen kun je onder andere inzetten door reviews te plaatsen. Reviews zijn waarderingen en beoordelingen die zijn geschreven door je opdrachtgevers of klanten. Deze reviews kunnen zeer waardevol voor je zijn om meer klanten te krijgen als ondernemer! Je kunt zelf wel roepen dat je de beste ondernemer bent in je branche, maar wie zegt dat jij de waarheid schrijft. Iedere ondernemer roept dit immers. De beste mensen die dit kunnen beoordelen zijn je klanten, dit zijn immers de ervaringsdeskundigen. Potentiële opdrachtgevers zullen deze reviews zeker meenemen in hun keuze.

Kennis maken met potentiële klanten, maak gebruik van de kracht van netwerken

De laatste optie die we in dit kader met je willen delen is het gebruik maken van de kracht van netwerken. Bij het netwerken maak je fysiek kennis met je potentiële klanten. De beste keuze hierbij is om te kiezen voor netwerken waarbij je face to face met iemand kan communiceren. Daarbij is het goed om je aan te sluiten bij een netwerkplatform dat nét even verder gaan dan het uitwisselen van beleefdheden en visitekaartjes. Er zijn bijeenkomsten waarbij je de mogelijkheid krijgt om te pitchen. Dit zijn de netwerkbijeenkomsten waaraan je het meest hebt. Het is van belang om hierbij niet alleen aan te geven wie je bent en wat je doet, maar ook duidelijk aan te geven naar wie je op zoek bent. Die transparantie met betrekking tot je “zoekvraag” is een belangrijke factor voor de kracht van het netwerken.

Hoe kom je als ondernemer aan klanten?

Veel ondernemers hebben een hele duidelijke visie over hun aanbod in combinatie met hun bedrijfsprocessen. De route hoe je als ondernemer aan je klanten komt is minder uitgestippeld. Dat is verrassend, want deze mensen vormen immers de belangrijkste levensslagader van een bedrijf. Daarom is het goed om hier overwogen keuzes in te maken en soms andere wegen te bewandelen dan de massa. Iedere sleutel naar succes is immers uniek.

rechtsbijstandverzekering

Is het als ondernemer verstandig om een rechtsbijstandverzekering te nemen? 

Je hoopt natuurlijk dat het niet gebeurt, maar er kan een moment voorkomen dat je zakelijk in een juridisch conflict raakt. Hier kan je je tegen verzekeren, maar daar hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan. Is het als ondernemer verstandig om een rechtsbijstandverzekering te nemen? Na het lezen van dit artikel kun je een mening vormen. 

Ook al denk je dat je samenwerkt met allemaal betrouwbare partners en maak je overwogen keuzes, het kan altijd gebeuren dat je in een juridisch conflict raakt. Soms gebeurt dit volledig buiten je schuld en raak je in conflict met iemand waarvan je het totaal niet verwacht had. De gevolgen van een zakelijk meningsverschil kunnen zeer vervelend zijn: naast veel stress kun je tegen hoge juridische kosten aanlopen. Kun je dit handelen en financieel dragen? Veel ondernemers kunnen deze laatste vraag niet bevestigend beantwoorden. Een rechtsbijstandverzekering is dan zeker een goede optie.

Welke kosten dekt een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandverzekering heeft twee belangrijke voordelen. Het grootste voordeel is het  financiële voordeel dat je zult ervaren op het moment dat gerechtelijke uitspraak noodzakelijk is om een geschil op te lossen. De advocaatkosten kunnen erg hoog oplopen in een ingewikkelde zaak. Daarnaast zal een rechtsbijstandverzekering een aantal hoge kosten dekken zoals de proces- en gerechtskosten, de kosten voor juridisch advies, de kosten van een deurwaarder en de kosten die getuigen-deskundigen vragen. Soms betreffen dit net alleen de kosten die je zelf maakt, maar ook kosten van de tegenpartij als de rechter je hiertoe veroordeeld. 

Andere voordelen van een rechtsbijstandverzekering

Naast de financiële voordelen heeft een rechtsbijstandverzekering nog andere voordelen voor een ondernemer. In veel gevallen heeft de ondernemer niet de juridische kennis, die wel noodzakelijk is bij een juridisch conflict, gewoon omdat dit niet het vakgebied is waarin de ondernemer actief is. Een goed juridisch advies op maat kan voor een ondernemer van grote waarde zijn op het moment dat het juridisch geschil een wat gecompliceerd karakter (een langdurige procedure dat gekenmerkt wordt door bezwaarschriften en rechtszaken) krijgt. 

Ook hiervoor kan een ondernemer vaak bij zijn of haar rechtsbijstandverzekering terecht. Bij de verzekeringsmaatschappij werken juristen die een advies op maat kunnen geven, maar ook de belangen kunnen behartigen van de zelfstandige en namens deze persoon bezwaar maken, onderhandelen en de gang naar de rechter maken. 

Waarom is het als ondernemer verstandig om een rechtsbijstandverzekering te nemen? 

Als je als ondernemer wilt voorkomen dat je terechtkomt in ingewikkelde- en kostbare procedures is het verstandig om een rechtsbijstandverzekering te nemen. Denk aan de volgende situaties waarbij een dergelijke verzekering zeer goed van pas kan komen. 

 • Onenigheid over contracten en voorwaarden;
 • Schadegevallen;
 • Conflicten met personeel, opdrachtgevers en leveranciers;
 • Verschillen van mening met overheidsinstanties;

Er kan géén beroep worden gedaan op de verzekering in het geval van strafrechtelijke vervolging, juridische zaken met betrekking tot fiscaal recht en conflicten over kredieten, beleggingen of obligaties.   

Wachttijd bij het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering  

Veel rechtsbijstandverzekeringen kennen overigens een wachttijd voordat je deze kunt afsluiten. Hiermee proberen de verzekeraars te voorkomen dat je snel een verzekering afsluit, als je een conflict aan ziet komen of zelfs bij een lopend conflict. De verzekeraars hebben geleerd van situaties uit de praktijk.

Offline marketing

Waarom offline marketing nog altijd erg interessant kan zijn voor jouw bedrijf

Wie aan marketing denkt, zal denken aan de meest geavanceerde strategieën om de doelgroep te benaderen. Verreweg het merendeel van deze marketing inzet is digitaal ingericht. Vrijwel het gehele budget wordt geïnvesteerd in online marketing. Helaas laten veel bedrijven op dit gebied een belangrijke kans liggen. Ontdek hieronder waarom offline marketing nog altijd erg interessant kan zijn voor jouw bedrijf.

Het basisprincipe van marketing

Iedere ondernemer kent het basisprincipe van marketing: Het op het juiste moment aanbieden van een product of dienst dat van duidelijke toegevoegde waarde is voor een specifieke doelgroep en hiermee een bepaalde behoefte op een perfecte manier kan invullen. De sleutel voor succes is het optimaal onder de aandacht brengen van deze product of dienst bij de doelgroep. Een succesvolle organisatie is dus zichtbaar op de plekken waar de doelgroep zich bevindt. Uiteraard is een succesvol bedrijf veelvuldig langs de digitale snelweg te vinden maar ook flyers drukken is bijvoorbeeld een belangrijke sleutel voor succes en deze kans laten veel bedrijven nog wel eens lopen.

Beweging in het marketinglandschap 

Als je kijkt naar de geschiedenis van marketing, zie je dat het nog niet eens zo gek lang geleden is dat bedrijven alle moeite deden om offline onder de aandacht van de consument te komen. Deze aandacht werd onder andere getrokken door het plaatsen van advertenties in kranten en magazines, via billboards langs de weg of op treinstations, door middel van het uitgeven van folders en brochures, door aanwezig te zijn op evenementen of door sponsoring en reclameborden langs een sportveld.

Er vond echter een beweging plaats in het marketinglandschap doordat de consument steeds meer een beweging naar digitale middelen gemaakt heeft. Hiermee zou je kunnen zeggen dat offline marketingmiddelen ouderwets zijn en niet meer van deze tijd. Niets is echter minder waar. Hoewel we het ons nauwelijks beseffen, zijn er momenten dat we ook wel eens niet digitaal verbonden zijn, dus onze laptop, tablet en telefoon uit hebben. Dit onderstreept dat offline marketing nog altijd erg interessant zijn voor bedrijven.

Combinatie tussen online- en offline marketing

Er zijn organisaties die zich afvragen of hun bedrijf wel voldoende opvalt en waar ze op marketinggebied hun kansen laten liggen. In veel gevallen is er nog veel te winnen in het creëren van een combinatie tussen online- en offline marketing. Offline marketing is uitstekend inzetbaar in combinatie met online marketing en kan zelfs de inzet van digitale marketing inzet aanvullen of versterken. Een combinatie van beide marketingstrategieën zijn uitstekend geschikt om de consument te begeleiden in een customer journey. 

Om het bovenstaande in een zeer praktisch voorbeeld weer te geven: De interesse in een product of dienst kan bijvoorbeeld digitaal worden gevormd maar verder worden gevoed met behulp van een uitgebreide flyer met specifieke informatie over het aanbod. Juist een flyer is uitstekend geschikt om veel (nuttige) informatie met de doelgroep te delen. Dit komt omdat de tekst op een flyer vaak veel beter gelezen wordt als een tekst op een beeldscherm. Daarom komt het meer dan eens voor dat offline marketing een uitstekende (versterkende) aanvulling is op online marketing en nog altijd erg interessant kan zijn voor jouw bedrijf.     

boekhoudprogramma

5 redenen waarom je niet zonder een goed boekhoudprogramma kunt

Als ondernemer weet je als geen ander dat het bijhouden van je financiële administratie tot een van je belangrijkste taken hoort. Om deze taak op de meest efficiënte manier uit te kunnen voeren, kun je niet zonder een goed boekhoudprogramma. Daarnaast zijn er nog een aantal redenen te verzinnen waarom je moet kiezen voor boekhoudsoftware dat aansluitend is op jouw (toekomstige) wensen. Veel ondernemers zien het bijhouden van de administratie immers als een grote uitdaging, terwijl dit helemaal niet zo hoeft te zijn!

Goede boekhoudprogramma’s als basis voor een succesvolle onderneming

Ondernemen is vooruitzien. Het denken in mogelijkheden is hierbij van groot belang. Dit kan alleen als je weet wat jouw mogelijkheden zijn en dan vaak vooral op financieel gebied. Alleen daarom al is een goede boekhouding onmisbaar. Een goede boekhouding biedt op ieder moment (en vanaf iedere plek) het inzicht dat je wilt hebben als jij een mogelijkheid ziet om een kans te pakken.  

Op het moment dat je als ondernemers een kans ziet, wil je er als ondernemer volledig op kunnen focussen. Het bijhouden van je administratie mag dan géén belemmerende taak worden. Je moet voorkomen dat een boekhouding veel tijd van je vraagt. Als ambitieuze ondernemer heb je deze tijd vaak niet.

Als jij als ondernemer gespecialiseerd bent in jouw vakgebied en je bent niet werkzaam in de financiële sector, is de kans groot dat je niet alle kennis hebt over belastingtechnische- en boekhoudkundige zaken. Daarnaast is deze sector sterk aan veranderingen onderhevig. Een goed boekhoudprogramma houdt deze zaken voor je bij. 

5 redenen waarom je niet zonder een goed boekhoudprogramma kunt

Goede boekhoudprogramma’s vormen dus de basis voor een succesvolle onderneming. Het is dus zeker goed om boekhoudsoftware als investering te zien. Door het gebruik van goede boekhoudsoftware wordt het bijhouden van je administratie geen uitdaging maar een handeling die je moeiteloos kunt uitvoeren. Een goed boekhoudprogramma ga je dan zien als een onmisbare tool om je bedrijf succesvol te runnen.

We zetten de 5 voornaamste redenen waarom je niet zonder een goed boekhoudprogramma kunt voor je op een rijtje:

 • Je hebt overzicht in je financiële huishouding 
 • Je maakt ingewikkelde materie voor jezelf gemak
 • Je creëert een efficiënte werkwijze (geen onnodig tijdverlies)
 • Je hebt geen specialistische kennis in boekhoudkundige zaken nodig
 • Je blijft up-to-date blijft met betrekking tot wijzigende regelgeving

Boekhoudsoftware voor beginnende ondernemers

Als je een beginnende ondernemer bent, is het helemaal niet nodig om voor de meest uitgebreide (lees: gecompliceerde) boekhoudsoftware te kiezen. Dit werkt immers helemaal niet praktisch. Je kunt het jezelf beter zo makkelijk mogelijk maken aangezien er al genoeg op je af zal komen en je boekhouding waarschijnlijk nog helemaal niet zo uitgebreid gaat zijn.  Je hebt dus geen “financiële kennis” nodig om hiervan gebruik te maken. Ga dus op zoek naar een zo makkelijk mogelijk boekhoudprogramma waarvan jij het idee hebt dat het bij je past en waar je de eerste tijd mee vooruit kunt. Op deze manier wordt het bijhouden van je boekhouding zelfs nog aangenaam gemaakt!

Beschermende kleding in de bouw

Welke kleding is onmisbaar in de bouw?

Op iedere werkplek is het belangrijk dat je kleding lekker zit. Dat is in de bouwsector niet anders. Toch vraagt deze sector niet alleen om kleren die comfortabel zitten, maar moeten deze ook vooral veel bescherming kunnen bieden. Bovendien moet je, omdat veel werkzaamheden in de bouw zich buiten bevinden, rekening houden met het Nederlandse weer. Daarom vertellen we je in dit blog welke kleding onmisbaar is in de bouw.

Je voeten dienen optimaal beschermt te zijn

Misschien wel het belangrijkste stuk veiligheid komt door werkschoenen. Deze schoenen en laarzen hebben in de punt stalen neuzen om de drager te beschermen tegen letsel. Als werknemer wil je zo weinig mogelijk risico lopen en de kans dat er iets op je voet terecht komt is erg groot. Normale schoenen worden niet als veilig genoeg gezien. Als je een balk of stuk steen op je voet laat vallen zonder stalen neuzen kan je voor enkele weken niet werken. Dat wil natuurlijk niemand. Vandaar dat er in veel werkplaatsen een verplichting is voor beste werkschoenen voor heren.

Een helm is absoluut onmisbaar in de bouw

Een ander beschermend kledingstuk in de bouw is een helm. Het dragen van een helm is niet altijd even comfortabel voor je hoofd. Vandaar dat de meningen nog wel eens verdeeld zijn over of een helm wel nodig is. Uit onderzoek blijkt echter dat je hoofd erg kwetsbaar is. Er is niet veel voor nodig om blijvend letsel op te lopen bij een ongeluk, zeker in de bouw. Vandaar dat ook voor helmen op veel werkplekken een verplichting is.

Een werkbroek is niet zo maar even aangeschaft

Een werkbroek moet aan veel eisen voldoen, alvorens je met je werkzaamheden kunt starten. Deze vervult immers meerdere functies. Hij moet niet alleen lekker zitten, zodat jij je comfortabel kunt bewegen, maar het moet ook tegen een stootje kunnen. Tijdens het werken komt het immers vaak voor dat je op je knieën zit of een stootje te verduren krijgt. In dat geval is het wel belangrijk dat de werkbroek lang meegaat en niet na enkele keren dragen al stukgaat. Daarnaast moet een werkbroek natuurlijk ook functioneel zijn. Zo vinden bouwmedewerkers het vaak fijn als ze veel opbergruimte in hun broek hebben. Zo kunnen ze klein gereedschap en benodigdheden eenvoudig opbergen. Nadia van BestGekozen.be heeft er een artikel over geschreven.

Jas, shirt of vest

Sommige mensen in de bouw kiezen ervoor om hun eigen shirts of vesten te dragen. Alhoewel er geen specifieke eisen aan deze kledingstukken worden gesteld, is het wel belangrijk dat ze aan jouw wensen op de werkvloer voldoen. Zeker als je vaak werkt in koude temperaturen, mag een praktische vest of jas niet ontbreken in jouw garderobe. Het is daarnaast ook belangrijk dat je je in lagen kleed. In het voor- en najaar kan het namelijk in de ochtend en namiddag best fris zijn, maar is het in de middag te warm voor de warmste kledingstukken. Door meerdere laagjes aan te trekken, kan je heel gemakkelijk wat aan- of uittrekken.

snel internet

Snel internet voor al je medewerkers

Snel en betrouwbaar internet voor je medewerkers is essentieel voor de productiviteit én voor veel operationele processen, om succesvol te kunnen functioneren. De snelheid en betrouwbaarheid van draadloze netwerken zijn in het afgelopen decennium weliswaar aanzienlijk verbeterd, maar toch hebben standaardproducten regelmatig connectiviteitsproblemen. Heb je een slecht WIFI signaal op kantoor? Dan zijn er gelukkig verschillende manieren om het signaal te verbeteren. Dit hoeven niet direct dure oplossingen te zijn. Het is raadzaam om eerst de “makkelijke” oplossingen te proberen en te ontdekken of dit verbetering geeft. In dit blog vertellen we je er meer over.

Verschillende kanalen om wifi op in te stellen

Het komt vaak voor dat bedrijven gevestigd zijn in bijvoorbeeld bedrijfsverzamelgebouwen. Hiervan zullen de meeste, zo niet allemaal, gebruik maken van internet. Hierdoor kan het gebeuren dat een ander bedrijf op hetzelfde wifi kanaal actief is als jouw eigen wifi netwerk, wat er voor kan zorgen dat het internet voor je personeel langzaam(er) wordt. Daarnaast zijn er ook tal van apparaten die de kanalen kunnen verstoren. WIFI is in te stellen op veertien verschillende kanalen. Een eenvoudige en vaak doeltreffende oplossing om meer vaart in je internet te krijgen, is het aanpassen van het kanaal.

Zorg ervoor dat de router op de juiste plaats staat

Om snel internet voor je medewerkers te kunnen garanderen, is het belangrijk dat de router op een strategische plek wordt gezet. Helemaal rechts of links in een grote kantoorruimte is niet verstandig. Daarnaast worden routers ook veel in de meterkast geplaatst. In de meeste gevallen wemelt het daar van de buizen, elektrische leidingen en tal van kabels. Ook dikke muren verstoren de kwaliteit en reikwijdte van het wifi-signaal. Veel winst is dus te behalen door de router te verplaatsen naar een plek zonder leidingen en buizen en met meer vrije ruimte rondom. Ook hoger plaatsen is beter dan op de vloer. Door de router met een langere kabel met de modem te verbinden en wat rond te lopen kun je vaak al bepalen wat een goede plek.

Een wifi versterker kan uitkomst bieden

In grote kantoren of bedrijfsverzamelgebouwen is één enkele router vaak niet genoeg om overal goede wifi-ontvangst te hebben. De mogelijkheid om de wifi op diverse plekken sterker te krijgen is door de aanschaf van de beste wifi versterker. Dit apparaat plug je heel eenvoudig in het stopcontact, waardoor het signaal wordt opgepakt en doorgestuurd. Hierdoor wordt het wifi signaal versterkt en wordt het bereik van je wifi vergroot. In de meeste gevallen is dit dé oplossing voor traag internet.

Meer weten?

Wil je meer weten over wifi versterkers? Lees dan zeker eens de koopgids die is geschreven door Joep van BestGekozen.nl. Hierin lees je alles wat je wil (en moet) weten over wifi versterkers en daarnaast wordt antwoord gegeven op de meeste gestelde vragen over deze apparaten. Zo weet jij zeker dat je uiteindelijk een weloverwogen keuze voor een wifi versterker maakt waardoor je medewerkers nooit meer zonder goede wifi zullen zitten.

Planten op kantoor

Waarom het plaatsen van kantoorplanten een goede keuze is

Als je een kantoor gaat inrichten, zijn er diverse keuzes die je moet maken. Je moet hierbij een flinke stap verder gaan dan het neerzetten van een aantal bureaus en stoelen op de manier waarop je denkt dat dit handig is. Achter een goed ingerichte werkplek schuilt een gedachtegang. Hierbij is het plaatsen van kantoorplanten misschien niet het eerste waar je aan denkt maar dit is zeker een overweging. Wij leggen uit waarom het plaatsen van kantoorplanten een goede keuze is.

Dit zijn de redenen waarom je kiest voor groen op je kantoor

Kantoorplanten zijn onmisbaar op een werkplek. Er zijn diverse redenen waarom je kiest voor groen (in vorm van kantoorplanten) op je kantoor. Uiteraard maak je deze keuze omdat  planten een decoratieve functie hebben en zorgen voor een rustgevend kleurcontrast in een werkruimte. Dit is echter niet de belangrijkste reden van de keuze. Kantoorplanten zorgen immers voor zuurstof en hebben vaak een luchtzuiverende werking. Daarnaast leveren kantoorplanten een goede bijdrage aan de luchtvochtigheid in de ruimte. De planten op kantoor zijn dus nuttiger dan je denkt want een mens functioneert het beste als hij of zij frisse lucht kan inademen.

De luchtzuiverende werking van de planten op kantoor

Met het neerzetten van kantoorplanten kun je dus het nuttige met het aangename combineren. Veel planten worden immers gezien als de luchtverfrissers uit de natuur waarop gedoeld wordt op de luchtzuiverende werking van het groen. Dit wordt een steeds belangrijkere binnen toepassing want we doen er alles voor om onze kantoorruimtes zo goed mogelijk te isoleren. Dit is een prima streven maar we houden ook onze frisse lucht buiten de deur. De natuur kan jou echter een handje helpen. Er zijn planten die niet alleen zuurstof produceren, maar ook de lucht zuiveren. De luchtzuiverende werking van de planten op kantoor is eenvoudig uit te leggen. Luchtzuiverende planten nemen, via hun bladeren, schadelijke stoffen op uit de lucht en transporteren dit naar de wortels. Hier worden deze stoffen op een natuurlijke wijze afgebroken. 

Kantoorplanten als luchtvochtigheid verbeteraars

Een andere nuttige functie van een kantoorplant heeft betrekking op de luchtvochtigheid in een ruimte. Iedere plant zet immers overdag CO2 om in zuurstof en brengt hiermee hele kleine waterdamp in de lucht. Hiermee wordt een vervelende droge lucht weggenomen wat vooral verlichtend werkt voor mensen met astma of andere longaandoeningen. Tot slot zorgen kantoorplanten voor de afbraak van nare geuren. Hierdoor hebben ze de bijnaam “luchtverfrissers uit de natuur” gekregen.

Dit zijn voorbeelden van luchtzuiverende planten

 • De Sansevieria
 • De rubberplant
 • De Calathea
 • De Lepelplant (Spathiphyllum)
 • De Dracaena (Dracaena marginata) 
 • De goudpalm (Areca palm)
 • De klimop (Hedera helix)
 • De Krulvaren (Nephrolepis exaltata)
 • De blauwvaren (Phlebodium)
 • De Monstera (Monstera deliciosa)

Het plaatsen van een of meerdere kantoorplanten is dus een zeker een keuze die past bij het duurzaam ondernemen. Je zorgt hiermee voor een optimaal leefklimaat op kantoor. Ook een bijbehorende bloempot mag uiteraard niet vergeten worden,  maar je zult ontdekken dat het absoluut geen probleem is om hierin een keuze te maken die past bij de gewenste sfeer en uitstraling van je kantoor. 

Kantoormeubilair

Veelgemaakte fouten bij de aankoop van kantoormeubilair

Dat de aankoop van kantoormeubilair niet zo eenvoudig is als het lijkt, blijkt wel uit de vele fouten die hierin worden gemaakt. Het komt regelmatig voor dat bedrijven kantoormeubels aanschaffen die later toch niet helemaal blijken te voldoen aan de wensen en eisen op dit gebied. Om te voorkomen dat je in dezelfde valkuilen trapt, hebben we vijf veelgemaakte fouten bij de aankoop van kantoormeubilair voor je op een rijtje gezet. Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee….

Aanschaffen van kantoormeubels zonder visie

Het komt regelmatig voor dat het aanschaffen van kantoormeubels er even “bij wordt gedaan”. In veel gevallen ontbreekt dan alle benodigde visie. Het is immers van belang om eerst na te gaan op welke manier de kantoormeubels worden gebruikt, door wie en welke kantoormeubels wel of niet nodig zijn. Het kan bijvoorbeeld van belang zijn dat de meubels makkelijk verplaatst kunnen worden. Hoe meer er vooraf over dit soort zaken wordt nagedacht, hoe groter de kans is dat er een goede aanschaf wordt gedaan. Hiermee kan voorkomen worden dat er weer vroegtijdig afscheid wordt genomen van kantoormeubilair.

Kantoormeubels van het verkeerde materiaal kopen

Het kopen van kantoormeubels van het verkeerde materiaal komt vaak voort uit een verkeerde besparing. Een vergaderstoel met een stoffen bekleding is relatief voordelig in aanschaf en kan een mooie uitstraling hebben maar is wel gevoeliger voor vlekken. Hierdoor kan deze stoel al snel ongeschikt worden om gasten in plaats te laten nemen. In dat geval kan er beter gekozen worden voor de duurdere optie. Een vergaderstoel met een lederen bekleding is veel beter bestand tegen het ontstaan van vlekken.

Geen rekening houden met het comfort van de gebruiker

Het geen rekening houden met het comfort van de gebruiker is wellicht wel de grootste fout die kan worden gemaakt bij de aankoop van kantoormeubilair. Een medewerker die de beschikking heeft over een comfortabele stoel, zal lekkerder werken en een hogere arbeidsproductiviteit hebben. Functionaliteiten als een verstelbare lendensteun, in hoogte verstelbare armleuningen en een ergonomische zitting zorgen ervoor dat werkgerelateerde nek-, rug- en schouderklachten tot een minimum beperkt worden. Het besparen hierop is een absolute no-go!

Geen rekening houden met de Europese Ergonomie Norm voor kantoormeubilair

Als je van plan bent om een bureaustoel aan te schaffen, zul je ongetwijfeld de Europese Ergonomie Norm voor bureaustoelen tegenkomen. De NEN-EN 1335 is een Europese richtlijn die betrekking heeft op de maatvoering en instelbaarheid van een bureaustoel. Deze vereisten worden op een vrij specifieke manier beschreven. Hieruit kun je de conclusie trekken dat een goede bureaustoel voldoet aan deze Europese Ergonomie Norm. Ongeveer 85% tot 95% van de mensen zullen een goede werkhouding aan kunnen nemen in dit soort bureaustoelen. 

Wat levert goed kantoormeubilair op?

Als we het bovenstaande omzetten in de praktijk, is het goed om niet alleen te denken aan de kostprijs van kantoormeubilair maar vooral wat dit kan opleveren. Bij het inrichten van een kantoor is het van belang om aandacht te besteden aan de doelstellingen (het meest praktische gebruik hiervan) maar ook naar de mensen die uiteindelijk deze doelstellingen moeten realiseren. Dit maakt de keuze voor ergonomische meubels voor het kantoor bijna logisch. Hiermee wordt immers voorkomen dat medewerkers lichamelijke ongemakken krijgen waardoor ze beperkt inzetbaar zijn of het ziekteverzuim stijgt. De keuze voor ergonomisch kantoormeubilair is wellicht een iets grotere investering maar levert onderaan de streep wel meer op.